Hulpmiddelen bij de begeleiding

Hier vind je alle hulpmiddelen die je als professional kunt inzetten naast de de 7 tips in de begeleiding van mensen met een LVB.

NB Bij incidenten en calamiteiten volg je altijd de procedures en protocollen van je eigen organisatie.

Algemene informatie over LVB

Soms wil je aan het netwerk van de cliënt of aan ketenpartners informatie of tips geven. Hier vind je een aantal bruikbare documenten / websites

Accepteren van de beperking
Begeleiding algemeen
 • SMART formuleren van doelen helpt je om met de cliënt concrete, haalbare doelen te stellen.
 • Met de Checklist Balans in Beeld kun je beoordelen of draagkracht en draaglast van de cliënt in evenwicht zijn. Voor meer informatie over Balans in Beeld klik hier.
 • In de Richtlijn effectieve interventies staat beschreven hoe je op een goede manier kunt aansluiten bij de client. 
 • Het trajectplan Warme Overdracht helpt je om de informatie over en de relatie met de client zorgvuldig over te dragen aan een nieuwe begeleider en/of een nieuwe woonplek.
 • Een Moreel Beraad kan als hulpmiddel worden ingezet bij complexe morele dilemma’s. Hier vind je de 'light' versie van moreel beraad Het moreel kompas met de stappen die je kunt volgen om een dilemma in teamverband te bespreken
Communicatie en gespreksvoering
Diversiteit
 • Bij vragen en dilemma's rond diversiteit en inclusie kun je gebruik maken van dit diversiteitskompas waarin je tips en voorbeelden vindt.
Geld en schulden
 • Op de website https://www.snapjegeld.nl of https://www.smartmetgeld.nl kan een client leren (beter) om te gaan met geld.
 • Met deze vragenlijst kun je samen met de client financiële risicio's in kaart brengen en krijg je advies.
 • Heldere informatie over bewindvoering vind je hier.
 • Begrijpelijke uitleg over de zorgverzekering en het eigen risico  vind je hier.
 • Voor mensen met een beperkt inkomen en/of een beperking zijn er in elke gemeente bijzondere inkomens voorzieningen, zoek op de website van de gemeente.
Gebruik en verslaving
 • Gebruik en Verslaving LVB: Deze webapp geeft je veel informatie over alcohol, drugs, gamen, e.d. en geeft je tips om o.a. gebruik in kaart te brengen en te ontmoedigen.
 • Om een client te ondersteunen bij het stoppen met roken kun je gebruik maken van deze infographic. Ook Steffie geeft begrijpelijke informatie over stopppen met roken https://roken.steffie.nl/nl/
Hechting en emotionele ontwikkeling
Kinderwens en ouderschap
 • Hoe begeleid je cliënten met kinderen of een kinderwens? In de publicatie Wat werkt voor licht verstandelijk beperkte ouders? vind je tips en informatie. Werk je met de methode Houvast? Dat gaat heel goed samen met LifeWise, hier vind je een vergelijking van de centrale elementen van beide methoden.
 • Toegankelijke informatie voor de cliënt zelf vind je op https://www.meerdanliefde.nl/themas/kinderwens/
 • In dit schema zie je bevorderende & belemmerende factoren bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen
 • In dit schema staan de stappen beschreven die je volgt bij kindermishandeling of huiselijk geweld. NB je volgt altijd het protocol van je eigen organisatie.
Netwerk en sociale omgeving van de client
Online met een LVB
 • Op deze website vind je veel over online gedrag zoals gamen, social media maar ook sexting en loverboys 
 • In gesprek over de online leefwereld van de client, hier vind je tips: Hoe was jouw dag online?
 • Met behulp van de signaleringstool 11VB kan het risico worden ingeschat om in handen te vallen van een loverboy of mensenhandelaar.
Seksualiteit, vriendschap en relaties
Veiligheidsrisico's, criminaliteit en radicalisering
Werk en dagbesteding
 • Gebruik de tips uit Toeleiden van clienten naar werk of dagbesteding als een client hiervoor moeilijk te motiveren is.
 • Aan de hand van het Eigen Initiatief Model (EIM) kun je de cliënt leren hoe hij zelf taken kan leren, plannen en uitvoeren.
 • Met de INVRA breng je de eisen van een werkplek en de capaciteiten van een cliënt in kaart.
 • IPS: hier vind je informatie over IPS (Individual placement and support) 
 • Dit filmpje over JobWise brengt de rol van een jobcoach in beeld;